Musikwinkelbahn

Přibližně 12 km dlouhá trasa prochází regionem Musikwinkel v turistické oblasti Horní Fojtsko (Oberes Vogtland). Z Adorfu (444 m n. m.) až do Zwotentalu (673 m n. m.) přitom překonává výškový rozdíl 229 metrů.

Trasa prochází půvabnou krajinou a začíná v údolí Schwarzbach. Na úrovni železniční stanice Siebenbrunn (471 m n. m.) přechází kolem rybníků (Gläserner Bauernhof) do údolí Ebersbach. Na úrovni koupaliště v Breitenfeldu nyní zřetelně stoupající trať protíná horu v hlubokém zalesněném zářezu a poté ve velkém oblouku vstupuje do zastávky Gunzen (615 m n. m.). Trať pokračuje v prudkém stoupání, opět se ponoří do lesa a nakonec dorazí do stanice Zwotental.

V současné železniční síti vytváří trať spojení mezi hlavní železniční tratí Lipsko – Plavno – Adorf – Bad Brambach – Cheb a tratí Zwickau – Falkenstein – Schöneck – Klingenthal – Sokolov – Karlovy Vary.

Společnost Deutsche Bahn zařadila trať do traťové třídy CM4. To znamená, že Zwotental – Adorf smí  projíždět vlaky se zatížením na nápravu až do 21 tun a zatížením na běžný metr až do 8 tun. Trať je tak využitelná i pro těžké nákladní vlaky. Společnost RIS si v roce 2016 nechala vypracovat znalecký posudek ke stavu tratě Zwotental – Adorf. Posudek, který nám leží k dispozici, potvrzuje, že trať je celkově v dobrém stavu.

Trať je tedy bez omezení k dispozici jako provozuschopná infrastruktura v Horním Fojtsku.

Železniční trať Zwotental – Adorf (Vogtl)

+49 174 310 3755